Dr. Rosa Borge

Profesora
Fundacio per a la Universitat Oberta de Catalunya
Topics
GOB11 GEGOP Espacios deliberativos, Gobernanza y Gestión pública